Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2006:BA0912

21-11-2006

Op basis van de inhoud van de provisieregeling en de in eerste aanleg gehoorde getuigen acht het hof , anders dan de rechtbank, X. geslaagd in het bewijs dat een franchise onderdeel van de provisieregeling uitmaakte.
De vorderingen terzake van provisie en bonus worden afgewezen.