Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2010:BV3462

13-07-2010

– afwikkeling franchise-overeenkomst door verkoop activa aan en schuldovername door franchisegever;
– ontbindende voorwaarde – art. 6:21 BW;
– kort geding: spoedeisend belang – geldvordering – belangenafweging i.v.m. restitutierisico;
– toestemming schuldeiser i.v.m. schuldovername – art. 6:155 BW;
– buitengerechtelijke kosten.