Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2015:1668

12-05-2015

Exhibitie art. 843a Rv.
Franchisenemers (C1000) hebben in casu geen recht op inzage in overeenkomst waarbij Jumbo de panden overdraagt aan Ahold.
Fishing expedition. Er bestaan geen aanwijzingen dat in de overeenkomst bepalingen staan waaraan de franchisenemers een recht of belang kunnen ontlenen.