Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2015:2509

07-07-2015

samenloop franchise en huur;
autowasstraat; bedrijfsruimte
vernietiging opzegging
verjaring
art. 7:290 BW; art. 3:51 lid 3 BW; art. 7:306 lid 1 BW; 6:215 BW