Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2015:939

17-03-2015

Kort geding. Geschil tussen franchisegever en franchisenemers na opzegging c.q. ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever. Betreft franchise van supermarkten.
Vorderingen ex artikel 843a Rv. Eisvermeerdering in strijd met de in beginsel strakke twee conclusie-regel?