Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:1607

17-04-2018

Onderhandelingen tussen franchisegever en potentiële franchisenemer over sluiten franchiseovereenkomst afgeketst nadat bleek dat bruto marges van andere franchisenemers van deze franchisegever lager bleken te liggen dan aanvankelijk door de franchisegever aan de potentiële franchisenemer voorgespiegeld. Het stond de potentiële franchisenemer vrij om de onderhandelingen om deze reden af te breke…