Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:2370

05-06-2018

franchiseovereenkomsten door franchisenemers gesloten onder invloed van dwaling en/of bedrog?; omzetprognose als zuivere toekomstverwachting; onrechtmatige daad van franchisegever jegens franchisenemers vanwege foutieve/onvolledige informatie vóór het sluiten van de franchiseovereenkomsten?; franchiseovereenkomsten nietig op grond van artikel 6 Mededingingswet vanwege verticale prijsbinding?; r…