Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:1033

19-03-2019

franchisezaak, omzetprognoses?
geen: dwaling, toerekenbare tekortkoming, bedrog, misleidende reclame, acquisitiefraude, onrechtmatige daad,