Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2020:1583

19-05-2020

de opzegging van de duurovereenkomst (franchiseovereenkomst), conform de opzeggingsregeling in die overeenkomst (met uitsluitend voorschriften inzake de opzegtermijn en een uitsluiting van iedere aanspraak op een financiële vergoeding voor de franchisegever) is, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid en bezien in verband met de omstandigheden van het concrete geval, onaanvaardbaar; d…