Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:3268

27-09-2022

Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Lees meer

Laatste uitspraken