Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2008:BF8936

12-12-2008

Huurrecht bedrijfsruimte; beëindiging huurovereenkomst; totstandkoming franchiseovereenkomst; gehoudenheid verder te onderhandelen, redelijkheid en billijkheid; HR bepaalt op verzoek partijen een nieuwe ontruimingsdatum.