Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2024:630

19-04-2024

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Afwijzing schadevergoedingsvorderingen voor gederfde commissaris- en franchisevergoeding, omdat beroep op nakoming van overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Diverse klachten tegen dit oordeel. Vervolg op HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112.