Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, ECLI:NL:OGEAA:2019:235

17-04-2019

civiel-kg-niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van een franchiseovereenkomst- verzoek om in de vordering een duurovereenkomst te lezen, is niet mogelijk – de vordering wordt afgewezen.

formele relatie: AUA2019H00113