Rechtbank Alkmaar, ECLI:NL:RBALK:2011:BV0741

06-12-2011

Verzet door schuldeiser tegen uitspraak faillissement op eigen aangifte door franchise-onderneemster. Failliet zou niet verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen; tevens zou sprake zijn van misbruik van bevoegdheid ex artikel 3:13 lid 2 BW. Toetsing van faillissementsverzoek. Rechtbank is van oordeel dat, ondanks borgstelling door schuldeiser van een schuld, het feit dat schul…