Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9628

04-06-2008

Meijers c.s. stelt zich op het standpunt dat met ING een franchiseovereenkomst is overeengekomen – hetgeen door ING wordt betwist – en stelt dat ING toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst. In het midden kan blijven of er wel of niet een franchiseovereenkomst tot stand is gekomen, nu de onderhandelingen tussen ING en Meijers in ieder geval der mate ver ware…