Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2013:6591

21-08-2013

Franchisenemer moet aan opslagonderneming een boete betalen van € 310.000, wegens overtreding van een prijsafspraak in de franchiseovereenkomst. Franshisenemer stelde dat de overeenkomst strijdig is met artikel 6 Mededingingswet (kartelverbod) vanwege deze prijsafspraak. Volgens de rechtbank kan niet geoordeeld worden dat de prijsafspraak onder het kartelverbod valt. Franchisenemer heeft nagela…