Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2014:12

08-01-2014

De rechtbank is van oordeel dat de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst is verlengd tot en met 31 december 2015. Habitat is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen door de winkelvoorraad van Luxembourg terug te laten lopen, door de gedane bestellingen niet dan wel niet tijdig, namelijk oplopend tot 5 à 6 maanden, te leveren en door het verstrekken van een elektronische …