Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2014:3831

02-07-2014

Aan de vorderingen is ten grondslag gelegd dat franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld door het – voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst – verschaffen van onjuiste prognoses, alsmede dat franchisegever toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van het in de franchiseovereenkomst geregelde reclamebeleid. De rechtbank wijst de vorderingen af.