Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2016:5094

24-08-2016

Afwikkeling van een franchise overeenkomst. Franchisenemer mocht bij eenzijdige beëindiging van de franchise overeenkomst de klanten niet zonder toestemming van de franchisegever behouden. Ex-franchisenemer veroordeeld tot schadevergoeding op te maken bij staat en voorts tot het doen van rectificatie wegens het doen van onjuiste uitlatingen richtingen de klanten aangaande de relevante rechtsver…