Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2018:5098

18-07-2018

Geschil tussen franchisenemers en franchisegever over de inhoud en reikwijdte van een tussen hen gesloten vaststellingsovereenkomst en over de betekenis van een addendum bij de franchiseovereenkomst waarin de afspraken rondom e-commerce zijn vastgelegd. Uitleg aan de hand van de zgn. Haviltex-maatstaf. De franchisegever heeft onvoldoende ingebracht tegen de door de franchisenemers bepleite uitl…