Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:8010

01-08-2022

KG, in conventie: gevorderd verbod om een beroep te doen op non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst is afgewezen, in reconventie: gevorderd verbod om op huidige locatie concurrerende activiteiten te verrichten ook afgewezen