Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:1221

06-03-2024

Geschil tussen franchisenemer en bindend adviseur die de koopprijs van de supermarkt moest vaststellen. De adviseur heeft geweigerd een transactiedatum vast te stellen, dat is een tekortkoming. Daarnaast heeft de adviseur het adviestraject erg lang laten duren. Er is echter geen causaal verband tussen de verwijten aan de adviseur en de gestelde schade. De vorderingen in conventie worden afgewez…