Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:809

21-02-2024

Franchiseovereenkomst; verlenging; contractsduur; bepaalde tijd; onbepaalde tijd; opzegging; redelijkheid en billijkheid; goed franchisegeverschap; tekortkoming.