Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2004:AP2256

07-04-2004

Rechtbank is onbevoegd om kennis te nemen van het geschil.
Nu het beding in deze bewoordingen is opgesteld en er geen aanknopingspunten zijn om te oordelen dat partijen bij de totstandkoming van de franchiseovereenkomst een andere uitleg aan het beding hebben willen geven, mochten X c.s. ervan uitgaan dat zij een geschil met De Groene Weg, indien zij dat aanmerkten als een “geschil voortvloeien…