Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2011:BP2667

19-01-2011

Partijen zijn bij de verlenging van de franchiseovereenkomst niet tot overeenstemming gekomen over een aanpassing van de franchisevergoeding en het gaat dus om de vraag of de overeenkomst en in het bijzonder artikel 30 lid 4 daarvan De Tuinen de bevoegdheid geeft om de vergoeding eenzijdig te verhogen.