Rechtbank Breda, ECLI:NL:RBBRE:2011:BU9904

21-12-2011

– Is de tussen partijen gesloten overeenkomst te bestempelen als franchise- of licentieovereenkomst?
– Uit de redelijkheid en billijkheid in verband met de aard van de franchiseovereenkomst vloeit niet de algemene regel voort, dat op de franchisegever een verbintenis rust om de franchisenemer in te lichten omtrent de te verwachten omzet of omtrent de winstverwachting. Bijzondere omstandigheden …