Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2013:14241

23-10-2013

Franchiseovereenkomst. In de aanloop naar de franchiseovereenkomst door franchisegever beweerdelijk gedane mededeling omtrent het “met normale inspanning” door franchisenemer te behalen aantal nieuwe cliënten. Invloed van de toepasselijk verklaarde Europese Erecode inzake Franchising die tot terbeschikkingstelling van schriftelijke prognoses/ramingen verplicht, “indien beschikbaar”.
Franchisene…