Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2014:8667

16-07-2014

Kort geding; partijen hebben franchise-overeenkomsten gesloten, die inmiddels zijn geëindigd; gedaagde werkt mee aan afwikkeling van die overeenkomsten voor wat betreft het ontruimen van de winkel en teruggave van alle tot het concern behorende inventaris; gedaagde dient zich te houden aan het non-concurrentiebeding dat onderdeel uitmaakt van de franchise-overeenkomst op de wijze als in het von…