Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2015:7353

22-06-2015

Vordering tot ontheffing van non-concurrentiebeding uhv franchiseovereenkomst. Meest verstrekkende verweer: niet gedaagde maar derde heeft te gelden als contractspartij. In eerder kg reeds geoordeeld dat op dit verweer zonder nader onderzoek niet kan worden beslist, meer in het bijzonder niet of een rechtsgeldige contractsoverneming heeft plaatsgevonden. Derhalve kan nu in dit kort geding evenm…