Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:585

02-02-2022

Uitleg franchiseovereenkomst. De overeenkomst is rechtsgeldig ontbonden door franchisegever. Franchisenemer is geen franchise fee verschuldigd over de periode waarin de overeenkomst had kunnen worden voortgezet. Geen sprake van onrechtmatige uitlatingen.