Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2023:20322

25-10-2023

Gedaagde sub 1 (een vof met als vennoot gedaagden sub 2 en 3)heeft een franchiseovereenkomst, een huurovereenkomst bedrijfsruimte, twee geldleningsovereenkomsten en koopovereenkomsten gesloten met (steeds één van de) eisers, ten behoeve van de exploitatie van een winkel. Wederzijds beroep op ontbinding overeenkomsten wegens wanprestatie. De rb acht partiële ontbinding van de franchiseovereenko…