Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2023:20931

29-12-2023

Kort geding. Afwijzing vordering tot schorsen non-concurrentiebeding.

Kort geding waarin aan de orde is: de vordering tot schorsing van een non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst, de standstill-periode van de Wet franchise, de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling en de ontbinding van de overeenkomst op grond van tekortschieten in de nakoming va…