Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:7220

01-05-2024

Kort geding; vorderingen tot nakoming (franchise)overeenkomsten en tot staken onrechtmatige concurrentie afgewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt uit te sluiten dat in de bodemprocedure het beroep op vernietiging van de diverse overeenkomsten slaagt, omdat eiseressen niet hebben voldaan aan de op hen rustende precontractuele informatieverplichting. Verder acht de voorzieningenr…