Rechtbank Dordrecht, ECLI:NL:RBDOR:2010:BM8461

21-06-2010

Samenloop franchise en (onderhuur). Geen gemengde overeenkomst, maar twee separate overeenkomsten. Afwijkende huurbedingen zijn niet goedgekeurd door de kantonrechter, zodat de bepalingen die van het (semi)dwingendrechtelijke huurrecht afwijken niet gelden. De opzegging van de huur op de gronden afweging van belangen en niet gedragen als goed huurder leiden niet tot het einde van de huurovereen…