Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2014:377

22-01-2014

“Geschil over cardioscan-apparatuur bij sportscholen. De kantonrechter overweegt dat in het onderhavige geval een tussen A en B gesloten franchiseovereenkomst en een tussen A en C gesloten leaseovereenkomst zozeer met elkaar verbonden zijn, dat de ontbinding van de franchiseovereenkomst leidt tot ontbinding van de leaseovereenkomst.”