Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2015:6874

14-10-2015

Franchise in de uitvaartbranche. Non-concurrentiebeding. Geheimhoudingsbeding. Beding met betrekking tot gebruik (handels)naam en beeldmerk. Onrechtmatige daad voormalig franchisenemer door te handelen in strijd met deze bedingen, waarvan zij wist dat haar vennootschappen (partij bij opvolgende franchiseovereenkomst) daaraan waren gebonden. Verwijzing naar schadestaatprocedure. De vennootschapp…