Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2019:2630

25-03-2019

Verbroken franchiserelatie. Geen sprake van beëindiging van de franchiseovereenkomst met wederzijds goedvinden. Gestelde tekortkomingen leveren geen grond voor ontbinding van de franchiseovereenkomst op. Franchiseovereenkomst is wel rechtsgeldig opgezegd, wederzijdse rechten en plichten blijven gedurende opzegtermijn van kracht. Geldvordering in reconventie staat deels voldoende vast.