Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:5626

12-10-2022

Franchiseovereenkomst. Wanprestatie. Dwaling/onrechtmatig handelen als gevolg van onjuiste indicatibegroting/prognose door franchisegever.. 6:228 BW, 7:913 BW. Contractsovername. Tussenvonnis met bewijsopdracht.