Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2023:2074

12-04-2023

Mondelinge uitspraak, toerekenbare tekortkoming, artikel 7:912 BW, uitleg regeling over klachtenafhandeling in de franchiseovereenkomst, Haviltex, rectificatie en vordering immateriële schadevergoeding wegens aantasting in eer en goede naam afgewezen.