Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ0554

18-10-2006

Eiser vordert (onder andere) vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Het niet aanvaarden door eiser van de aan hem geboden mogelijkheid om franchiseondernemer te worden van het filiaal waar hij bedrijfsleider was, kan niet worden gelijkgesteld met het weigeren van een passende functie. De vordering wordt (deels) toegewezen.