Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB6568

08-11-2007

Arbeidsrecht. Tussen partijen gesloten ‘franchising overeenkomst’ waarbij franchisenemer als thuiskapper voor eigen rekening en risico door franchisegever aangeboden klanten knipt, onder strenge franchisevoorwaarden (w.a. werkwijze, kleding) niet aangemerkt als verkapte arbeidsovereenkomst, noch van een daarmee voor de toepassing van het BBA gelijkgestelde arbeidsverhouding zoals bedoeld in ar…