Rechtbank Leeuwarden, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX0096

23-05-2012

Verklaring voor recht dat franchiseovereenkomst is ontbonden. Schadevergoeding, schadebeperking, matiging.