Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5225

06-07-2022

Franchiseovereenkomst ontbonden. Franchisenemer is toerekenbaar tekortgeschoten en gedurende de nog resterende looptijd de franchisefee jegens de franchisegever verschuldigd, nu zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, alsmede de overeengekomen boete op grond van vertraging in de voldoening van de maandelijkse fee. Beroep van de franchisegever op het concurr…