Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:4677

18-07-2023

Betaling geblokkeerde lidmaatschapsgelden door franchisegever in kort geding toegewezen. Vordering erkend. Beroep op opschortingsbevoegdheid: verrekening met boete en schade. Geen voldoende onderbouwing van beweerdelijke schadebrengende gebeurtenissen en verschuldigdheid van boetes. Postcontractueel non-concurrentiebeding niet in overeenstemming met art. 7:920 lid 2 BW: nietig. Voorshands oorde…