Rechtbank Middelburg, ECLI:NL:RBMID:2007:BB6627

16-05-2007

”(…)
Het verweer dat sprake was van onvoldoende begeleiding van de kant van D.G.W. en dat Regiotrader dus gerechtigd was de overeenkomst op te zeggen, wordt gepasseerd. De franchiseovereenkomst kent in artikel 22 een regeling voor het geval D.G.W. haar verplichtingen niet zou nakomen en gesteld nog gebleken is dat Regiotrader van deze regeling gebruik heeft gemaakt of dat zij D.G.W. op ander…