Rechtbank Middelburg, ECLI:NL:RBMID:2009:4090

10-09-2009

Vorderingen in het geding van franchisenemer op gedaagde franchisegever. Eiser stelt dat hij recht heeft op provisie zonder aftrek van kosten. Vorderingen in conventie en reconventie worden afgewezen omdat deze voor een kort geding procedure onvoldoende vaststaan.