Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8043

19-04-2013

Kort Geding. Beëindiging franchiseovereenkomst. Franchisegever heeft op grond van de licentieovereenkomst de overeenkomst met franchisenemer met onmiddellijke ingang opgezegd wegens betalingsachterstanden.
De voorzieningenrechter oordeelt dat het op voorhand aannemelijk is dat deze opzegging geen effect heeft gehad. Franchisegever had oplopende betalingsachterstanden jarenlang gedoogd en de ove…