Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2016:191

13-01-2016

Kort geding. Afwikkeling franchiseovereenkomst. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden gemaakte afspraken niet nakomen en/of onrechtmatig met haar concurreren.