Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2016:353

20-01-2016

Kort geding tussen IPIC en franchisenemer, partijen hebben een geschil over het opzeggen van een huurovereenkomst van een wasstraat en hebben zich gezamenlijk tot de rechter gewend. Het geschil gaat over het opzeggen van een huurovereenkomst en een onderhuurovereenkomst. IPIC vordert de franchisenemer om het terrein van de wasstraat binnen 5 dagen na het vonnis te verlaten. De voorzieningenrech…