Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2017:2041

19-04-2017

Opzegging franchise- en huurovk. In kort geding ordemaatregel getroffen dat de franchisegever de opgezegde overeenkomsten in afwachting van het oordeel van de bodemrechter moet nakomen als waren zij niet opgezegd.